Posts

Showing posts from September, 2020

અમારા whatsapp ગ્રુપમાં અચૂક જોડાશો માત્ર એક જ ગ્રુપમાં જોડાવું નિયમો નીચે લખ્યા છે તે વાંચીને અચૂક જોડાશો

અમારા whatsapp ગ્રુપમાં અચૂક જોડાશો માત્ર એક જ ગ્રુપમાં જોડાવું નિયમો નીચે લખ્યા છે તે વાંચીને અચૂક જોડાશો  એક જ ગ્રુપ માં જોડાશો મિત્રો દરેક ગ્રુપ માં સરખા મેસેજ આવશે નીચેની લિંક દ્વારા નવા ગ્રૂપ  https://chat.whatsapp.com/B6Q552TejiQI9OEXMKRQ04 Follow this link to join my WhatsApp group: https://chat.whatsapp.com/FGnshd5Ad75EeDfeWHpizU Follow this link to join my WhatsApp group: https://chat.whatsapp.com/D9MNwQNy4GoIycvoo77Otw Follow this link to join my WhatsApp group: https://chat.whatsapp.com/9mYnQzvE72g1HO4Td9As0H Follow this link to join my WhatsApp group: https://chat.whatsapp.com/GTTMcigQiJI2S85urnemkj Follow this link to join my WhatsApp group: https://chat.whatsapp.com/2mDxFv33Auq9BpvFafpSKl Follow this link to join my WhatsApp group: https://chat.whatsapp.com/H1l74K9VBeJ5923VJBXWCG Follow this link to join my WhatsApp group: https://chat.whatsapp.com/ATdCR8PDQGUEIslqZHGCEm 39 https://chat.whatsapp.com/DiWTIRKcMjZLYaKSYL9m7e 40 https://chat.whatsapp.com/HwNKXWKBKMZKes5PF9JbK