Nmms PSE બાળકો માટે ગ્રુપ

 

નીચે ગુજરાતના તમામ જિલ્લા વાઇસ whatsapp ગ્રુપ આપેલા છે તેની અંદર વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકો જોડાઈ શકો છો દરરોજ એમાં NMMS માટે મટેરિયલ મુકવામાં આવશે


*❇️ ધોરણ 6 PSE અને ધોરણ-૮ NMMS ના વિદ્યાર્થીઓ ને પરીક્ષા લક્ષી માર્ગદર્શન તેમજ સમયાંતરે પરીક્ષાલક્ષી સાહિત્ય અને મટેરીઅલ મળી રહે તે હેતુસર અહીંયા ધોરણ  8 ના જ વિદ્યાર્થીઓ માટે ગ્રુપ બનાવેલ છે જેમાં જોઈન થઇ શકો છો*

બુક મંગાવવા માટે ની પ્રોસેસ જાણવા માટે અહીં ક્લિક કરો

*🛑 નીચેના ગ્રુપમાં માત્ર ધોરણ-૮ અને 6 ના વિદ્યાર્થીઓ એ જ જોડાવવું*


■ નમસ્કાર બાળ મિત્રો તમે કોઈપણ જિલ્લામાંથી નીચેના માત્ર એક જ ગ્રુપમાં જોડાવું

https://chat.whatsapp.com/FcCE3zpAe4r4XzPTdS6hZ7


https://chat.whatsapp.com/HakfrjYS4m72OQpUUqJatx


https://chat.whatsapp.com/D3exXFTAnBy2nv66tPPDyK


https://chat.whatsapp.com/FkC8agWMPoTAas4HD8NVFV


https://chat.whatsapp.com/Fud4VcQiHvt9aTUjdYsR13


https://chat.whatsapp.com/JWn9A3OKR7wLFQYe0hWoe5


https://chat.whatsapp.com/DpAgEWD9I6R8mU6DSzRfLC


https://chat.whatsapp.com/KjOlEQuNY5sELklxH04FyT


https://chat.whatsapp.com/D0AMRBwed8E910ziRuV7mb


https://chat.whatsapp.com/Cdv15Xgt3QK0nmIDYzuJ9E


https://chat.whatsapp.com/Ljk2Ex1A5vGGGBVmibNmh1


https://chat.whatsapp.com/IAc1Q1539i3A6nViH6b1kv


https://chat.whatsapp.com/CqnL5m80GoD90wnZIFh1FG


https://chat.whatsapp.com/E1VgM7YiiDP5ol4uWN7rZI


https://chat.whatsapp.com/LhheRprkE6GECm5t9vn7BC


https://chat.whatsapp.com/CAsm2EKFDxsCNqWEcpYvwb


https://chat.whatsapp.com/LrAtJbkCWN3JfyEuN1ukps


https://chat.whatsapp.com/F508JIy4RxK84M541h3W9m


https://chat.whatsapp.com/KC44vvvWIiBFCixrtfMib4


https://chat.whatsapp.com/DYbbvJCx4O78KyOkyvAAgn


https://chat.whatsapp.com/FcI45ql6NLqLwRMXG3b3cf


https://chat.whatsapp.com/H2x2vrgwGaiEqeMAgrVylo


https://chat.whatsapp.com/GK0qrP1hgrWJ8bZiJcogEZ


https://chat.whatsapp.com/FxrETmD9JrOHoYRwnBzdVw


https://chat.whatsapp.com/ID4Nsx4MWneB0IHDmTlrj0


https://chat.whatsapp.com/J3dLEZigaQt6FrldVWUUzA


https://chat.whatsapp.com/Kw4EGhdVYIDKRUcZqbDHbj


https://chat.whatsapp.com/DyaZCGC0oOs491SWA13I3a


https://chat.whatsapp.com/FsYsHGa9JDNJl7XEtiPZ7V


https://chat.whatsapp.com/EK2LhRmSUXJ711hScMxFke


https://chat.whatsapp.com/JZ92Yt9vQgz9EDSqrQNWIs


https://chat.whatsapp.com/KhYSJySRSZx4xLQJVl1Yls


https://chat.whatsapp.com/BfO8xqh2mwTGC1gbkkXSQu

📕 અમદાવાદ Group 1

👉🏻https://chat.whatsapp.com/Ch09jEeMTiSB1lEy3eUEeB


વડોદરા

👉🏻https://chat.whatsapp.com/EK2LhRmSUXJ711hScMxFke


વલસાડ

👉🏻https://chat.whatsapp.com/JZ92Yt9vQgz9EDSqrQNWIs


સુરત

👉🏻https://chat.whatsapp.com/KhYSJySRSZx4xLQJVl1Yls


પાટણ

👉🏻https://chat.whatsapp.com/BfO8xqh2mwTGC1gbkkXSQu


📕અમરેલી Group 2📗

https://chat.whatsapp.com/HakfrjYS4m72OQpUUqJatx


📕અરવલ્લી Group 3📗

https://chat.whatsapp.com/D3exXFTAnBy2nv66tPPDyK


📕આણંદ Group 4📗

https://chat.whatsapp.com/FkC8agWMPoTAas4HD8NVFV


📕બનાસકાંઠા Group 5📗

https://chat.whatsapp.com/Fud4VcQiHvt9aTUjdYsR13


બોટાદ ના વિદ્યાર્થીઓ માટે

https://chat.whatsapp.com/JWn9A3OKR7wLFQYe0hWoe5


ભરૂચ

https://chat.whatsapp.com/DpAgEWD9I6R8mU6DSzRfLC


ભાવનગર

https://chat.whatsapp.com/KjOlEQuNY5sELklxH04FyT


દાહોદ

https://chat.whatsapp.com/D0AMRBwed8E910ziRuV7mb


દેવભૂમિ દ્વારકા

https://chat.whatsapp.com/Cdv15Xgt3QK0nmIDYzuJ9E


ગાંધીનગર

https://chat.whatsapp.com/IAc1Q1539i3A6nViH6b1kv


ગીર સોમનાથ

https://chat.whatsapp.com/CqnL5m80GoD90wnZIFh1FG


જામનગર

https://chat.whatsapp.com/E1VgM7YiiDP5ol4uWN7rZI


જુનાગઢ

https://chat.whatsapp.com/LhheRprkE6GECm5t9vn7BC


કચ્છ

https://chat.whatsapp.com/CAsm2EKFDxsCNqWEcpYvwb


ખેડા

https://chat.whatsapp.com/LrAtJbkCWN3JfyEuN1ukps


મહેસાણા

https://chat.whatsapp.com/F508JIy4RxK84M541h3W9m


મહીસાગર

https://chat.whatsapp.com/KC44vvvWIiBFCixrtfMib4


મોરબી

https://chat.whatsapp.com/DYbbvJCx4O78KyOkyvAAgn


નર્મદા

https://chat.whatsapp.com/FcI45ql6NLqLwRMXG3b3cf


નવસારી

https://chat.whatsapp.com/H2x2vrgwGaiEqeMAgrVylo


પોરબંદર

https://chat.whatsapp.com/GK0qrP1hgrWJ8bZiJcogEZ


પંચમહાલ

https://chat.whatsapp.com/FxrETmD9JrOHoYRwnBzdVw


રાજકોટ

https://chat.whatsapp.com/ID4Nsx4MWneB0IHDmTlrj0


સાબરકાંઠા

https://chat.whatsapp.com/J3dLEZigaQt6FrldVWUUzA


સુરેન્દ્રનગર

https://chat.whatsapp.com/Kw4EGhdVYIDKRUcZqbDHbj


છોટાઉદેપુર

https://chat.whatsapp.com/DyaZCGC0oOs491SWA13I3a


તાપી

https://chat.whatsapp.com/FsYsHGa9JDNJl7XEtiPZ7V


ડાંગ

https://chat.whatsapp.com/Ljk2Ex1A5vGGGBVmibNmh1

Comments

Popular posts from this blog

ગમે તે એક જ ગ્રુપમાં જોડાવું તમામ ગ્રુપમાં એકસરખું સાહીત્ય મુકવામાં આવશે

સરકારી માહિતી લેટેસ્ટ ગ્રુપ ગમે તે એક જ ગ્રુપમાં જોઈન્ટ થવું તમામ ગ્રુપમાં એક સરખી માહિતી મુકવામાં આવે છે